İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Yargıtay Onama Kararına İtiraz Etme

14.02.2020
5.102

Hukuk önemsenmesi gereken bir alan olmaktadır. İnsanlar hukuksuz kaldıklarında adaletten uzaklaştıklarında kaos ortamına sürüklenirler. Hukuk alanının ise belirli aşamaları bulunur. Bu aşamalardan birisi de yargıtay olmaktadır. Yargıtay hukuk alanında belirli itiraz merkezlerinden birisi olmaktadır. Genelde onama işlemleri bu alanda yapılır. Ancak ülkemizde hukuk inşası genel olarak olumludur. Çünkü ilgili dava ile alakalı karar verildiğinde birçok üst mahkemelere ulaşabilmek ve en doğru haktan yana olan kararı verebilmek için arayışlar mevcut olmaktadır. Yargıtay da hukuk alanında önemli karar ve analiz merkezlerinden birisi olmaktadır. Peki, Yargıtay Onama Kararına İtiraz Etme işlemleri nelerdir?

Yargıtay Nedir?

Yargıtay kanununun birinci maddesinde bu kurumun görev tanımı yapılmıştır. Buna göre yargıtay bir yüksek mahkemedir. Yargıtay kurumunun temel görevi ise yargı alanında temyiz incelemesi yapmaktır. Bu kapsamda yargıtayın bir diğer adı temyiz mahkemesi olmaktadır. Yargıtay adli yargı hukuku alanında birliği sağlamak ile görevli olan en yüksek mahkeme olmaktadır. Yargıtay kurumu olay incelemesi yapmaz. Yargıtay da yapılan tek şey temyiz başvurusu üzerine başvuruya konu olan kararın hukuka uygun olup olmadığı konusunda bir hukuk denetimi ve hukuk incelemesi yapar.

Yargıtay kurumunun görevleri 2797 sayılı yargıtay kanununda tanımlanmıştır. Bu kapsamda ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararlar istinaf başvurusu üzerine istinaf mahkemeleri tarafından değerlendirilir. Bölge istinaf mahkemeleri tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından eğerki şartlar uygunsa Yargıtay mahkemesine temyiz başvurusunda bulunulabilir. Yargıtay tarafından temyiz başvurusu sonucu iki farklı mahkeme devreye girer. Bu kapsamda bu mahkemeler;

 • İlk derece hukuk mahkemeleri
 • İlk derece ceza mahkemeleri

Olmak üzere ikiye ayrılır.

Yargıtayın Görevleri Nelerdir?

Yargıtayın görevleri ilgili yargıtay kanununda belirlenmiştir. Bu kapsamda yargıtayın görevleri ise;

 • Temyiz incelemesi yapmak. Temyiz incelemesi ile hukuk ve ceza mahkemeleri tarafından verilen kararların son merci olarak incelenmesi ile karara bağlanmasıdır.
 • Kanunun bir başka adli yargı merciine bırakmadığı davaları ilk ve son karar verici merci olarak karara bağlamak
 • Özel olarak geçici görevlendirmeler ile yargıtaya verilen görevleri yerine getirmek

Olmaktadır. Tüm bu görevler ilgili içtihatlar neticesinde oluşturulmuştur. Yargıtay en üst düzey ve son karara sahip olan bir hukuk kurumu olmaktadır.

Yargıtayda Kararı Birleştirme Usulü Nedir?

İçtihadların birleştirilmesini birinci başkan yargıtay cumhuriyet başsavcılığından bizzat ister. Bu istemler belirli bir gerekçe karşısında istenilir. Gerekçe olmadan bu karar birleştirme başvurusu yapılamaz.

Yargıtayın içtihad birleştirmesi yargıtayın 45. maddesinde yer almaktadır. Bu kapsamda kararlar birleştirilir ve buna göre de ilgili yeni görüşler tüm hukuk kuruluşlarına adalet bakanlığı tarafından iletilir.

Yargıtay Temyiz İncelemesi

Yargıtayın yapmış olduğu temyiz incelemesi dosya üzerinden yapılır. Yargıtay bilgi almak adına resen olarak da dava değerlendirmesi yapabilir. Yargıtay dosya üzerinden değerlendirmeyi tercih etmeyip bir dava günü belirleyip de karar verebilir.

Yargıtay dava gününde karar vermek zorunda da değildir. Buna göre davadan 1 ay sonra dahi karar verebilir. Yargıtay da temyiz incelemesi özel hukuk davaları ve ceza hukuku davaları olmak üzere iki ayrı şekilde yapılabilir.

Yargıtay Onama Kararı

Yargıtay onama kararı temyiz başvurusu sonucu yargıtaya getirilmiş olan özel ve ceza mahkemesi kararlarının yargıtay yetkilileri tarafından incelenip değerlendirilmesi sonucunda verilen kararlarda herhangi bir hukuka aykırı durumun olmamasıdır. Yani yargıtay ilgili mahkemeler tarafından verilen kararların doğru olduğunu kabul eder. Kısacası ilgili davalarda bir değişiklik yapmaz.

Yargıtay Onama Kararına İtiraz

Yargıtay hukuk alanında en son karar mercii olmaktadır. Bu kapsamda yargıtay onama kararına itiraz etme istisnai olan bir yol haricinde kesin karar anlamına gelmektedir. Bu anlamda istisnai olan tek yol ise yargıtay cumhuriyet başsavcısının itiraz yetkisi olmaktadır. Kişiler yargıtay başsavcısına düzeltmeye yönelik itiraz başvurusu yapabilirler. Ancak bu durumda bile kararın değişmesi ihtimali oldukça zayıf olmaktadır.

Ziyaretçi Yorumları - 3 Yorum
 1. bahri dedi ki:

  yaryıtay onama kararı verdi yetkli mahkemenin yapması gereken işlemler ve süreci nedir

 2. bahri dedi ki:

  onama kararından sonra sı işlemleri

  1. Anonim dedi ki:

   yaryıtay onama kararı verdi yetkli mahkemenin yapması gereken işlemler ve süreci nedir

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27