İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Kadın İşçinin Evlenmesi Halinde Kıdem Tazminatı

24.02.2020
1.209

4857 sayılı işçi kanunu yönetmeliğine göre; kadın işçinin evlenmesi halinde kıdem tazminatı iş sözleşmesinin feshini gerektiren hallerden olup, gerçekleşmesi durumunda işten istifa eden işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Kıdem tazminatı için işçi ve işveren arasında belirli prosedürlerin gerçekleşmesi gerekir. Haksız iş feshinde kimi zaman işçi, işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilmektedir.

İşçi İstifasında Kıdem Tazminatı Alabilmesi İçin

İşçi kanununda, işçi istifasının haklı fesih olarak değerlendirilmesi için bazı zorunlu gerekçeler getirmiştir. Aksi halde, istifa hükümleri ve sonuçlarını doğurmaktadır.

Bu sebepler;

 • Sağlık sorunları nedeni ile
 • Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar nedeni ile
 • Zorlayıcı sebepler nedeni ile
 • Askerlik nedeni ile
 • Evlilik nedeni ile
 • Emeklilik hakkı nedeni ile

Bu sebeplerden en az bir tanesinin olması halinde işçi istifa anlamında kıdem tazminatı alabilir.

İstifa Dilekçesi ile Bağlılık

Haklı istifa kabul edilen şartlarda, işverene ihbar tazminatı ödeme zorunluluğu yoktur. Fakat istifa sözleşmesinde belirtmişse, daha sonraki hukuki işlemlerde istifa mektubunda yazılanlar geçerlidir. İstifa ederken gerekçe belirtme zorunluluğu yoktur. Bu nedenle işten sadece istifa ettiğinizi beyan ederek, daha sonra tanınan süre içerisinde ihtar yolu ile istifa sebebini işverene belirterek haklarını talep edebilir.

İstifa Sonucu İşveren Tarafından Açılan İhbar Tazminatı Davası

İşverenin ihbar tazminatı davası açması durumunda ise mahkeme öncelikle sözleşmeye bakacaktır. Sözleşmede sebep belirtilmemişse ihtar koşulu aranacaktır. İşçi her zaman istifa dilekçesinde talep ettiği ya da ileri sürdüğü işlemler ile bağlıdır. Bu nedenle istifadan sonra ihtar yolu ile gerçek sebepleri belirtmek en sağlıklısıdır.

İşçinin İstifasında İstifa Dilekçesine Bağlılığa Dair Yargıtay Kararı

Yargıtay 9. hukuk dairesi 2012/24331 e. 2014/23084 k. sayılı ve 02.07.2014 tarihli kararına konu olan olayda, kişi işçi olarak çalıştığı iş yerinden istifa etmiştir. İstifa dilekçesinde, memuriyete atandığı ve bu sebeple istifa ettiğini açıkça belirtmiştir. Daha sonra alacaklarına ilişkin dava açmış, bu açtığı davada, istifa sebebini alacaklarını tahsil edemediği gerekçesi ile sunmuştur.

Dava temyiz sonucuna göre;

 • İstifa dilekçesinde belirtilen nedenler ve taleplere bağlılık gereği, istifa dilekçesinde belirtilen neden olarak memuriyete geçiş amacı ile açıklanan istifa olduğu belirlenmiştir.
 • Davacı işverenin, ihbar tazminatı talebinin makul oranda takdiri indirime gidilerek kabulü yerine, davalının fesihte haklı olduğuna dair, yerinde olmayan gerekçeyle reddinin hatalı olduğu sonucuna bağlanmıştır.
 • Memuriyete atanma ve geçişin, sözleşme feshini gerektiren istifanın haklı nedenlere ilişkin hükmüne uymadığı görülmüştür.
 • Kamu hizmeti birimlerine atanması, sözleşme feshi nedenlerinden olan istifa için haklı bir sebep değildir. Bu nedenlerde yapılan işten ayrılma ise istifanın hüküm ve sonuçlarını doğurur.
 • İstifa dilekçesinde belirtilen sebepler, istifa dilekçesindeki sonuç ve hükümlerini doğurur. İstifanın haklı nedenleri arasında sayılmayan durumlarda, işten ayrılmaya dair hüküm ve sonuçlar doğurur.

İstifa Dilekçesine Ne Yazılmalı?

İstifa dilekçesinde ileri sürülen talep ve nedenler var ise işçi dilekçe ile bağlıdır. Daha sonradan talep ve nedenlerine dair değişiklik yapamaz, ihtar yollayamaz.

İstifa dilekçesinde;

 • Neden belirtmek zorunluluğu yoktur
 • İstifa ettikten sonra neden belirtmediyseniz, işverene ihtar yollayabilirsiniz
 • İstifa dilekçesinde neden belirttiyseniz, dilekçe ile bağlısınız
 • İstifayı gerektiren hallerin vuku bulması

Dilekçe sunarken sadece istifa ediyorum demeniz yeterlidir. Dilerseniz hukuki haklarım saklı kalmak kaydı ile şeklinde istifa ediyorum demeniz halinde daha sonra yollayacağınız ihtarnameye dayanak teşkil eder.

Evlenen Kadının Kıdem Tazminatı Alması

Evlenmek kadınlar için haklı istifa nedenleri arasındadır. Hiçbir açıklama yapmadan işten ayrılabilen kadın evlendikten sonra 1 yıl içinde kıdem tazminatı talep edebilmektedir. İstifa dilekçesinde istifa nedeni olarak belirtebileceği gibi, 1 yıl içerisinde ihtar yollayarak yine tazminat hakkını işverenden talep edebilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27