İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Yazma

26.01.2020
28.706

İcra takibi; borçlunun ifa ile yükümlü olduğu borcunu alacaklıya ödememesi üzerine, alacaklı tarafından borcu tahsil etmek üzere, devlet gücü ile icra müdürlüğü tarafından başlattığı takiptir. İlamlı ve ilamsız olarak icra takibi yapılmaktadır. Borçlu herhangi bir sebep ile borcunun olmadığını düşünüyor ise, kendisine gelen ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmesi gerekir. Belirli usul çerçevesinde yazılması gereken icra takibine itiraz dilekçesi yazma işlemi avukat yardımı ile hazırlanabileceği gibi bireysel olarak hazırlanabilmektedir.

İcra Takibinde Nelere İtiraz Edilebilir?

İcra takibinde itiraz edilebilecek bazı hususlar takibi durdurur.

Bunlar;

 • Borca itiraz
 • Faize itiraz
 • İmzaya itiraz
 • İcra memuruna itiraz
 • Zaman aşımı itirazı

Bu itiraz türlerinde icra takibinin durması için, borçlu belgeleri ile icra hukuk mahkemesine başvurur. Mahkeme sonucuna göre borçlu haksız bulunur ise takibe devam edilir.

İcra Takibinde Borca İtiraz

İcra takibinde borca itiraz edilebilir. Borcun tamamına ya da kısmi itiraz ile borcun bir kısmına itiraz edebilirsiniz.

İcra Takibinde Faize İtiraz

İcra takibinde, borçlu olduğunuz belgenin ya da para alacağına ait sözleşmenin belirtilen faiz tutarına itiraz edebilirsiniz. Yasal faiz oranına göre borcunuzun tekrar hesaplanması yapılması mümkündür.

İcra Takibinde İmzaya İtiraz

Kambiyo senetlerine özgü borçlarda, imza itirazının dilekçede açık şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Bilirkişi incelemesi ile imzanın borçluya ait olmadığı tespit edildiğinde takip durmaktadır.

İcra Takibine İtirazın Sonuçları

İcra takibine itiraz eden borçlu, icra hukuk mahkemelerinden çıkan itirazın iptali karar sonucuna göre borçlu hakkında %20 oranında icrayı inkar ettiği için tazminat ödemesine hükmedebilir. Borçlunun yargılama süresince sonucu bildiği halde yargıyı gereksiz yere oyalaması sonucu ise borçlunun borç tutarı haricinde alacağın %20 oranında tazminat ödemesine hükmedebilir.

İcra Takibi Kesinleşmişse Ne Yapılır?

İcra takibinde; borçlu tarafına gönderilen ödeme emrine itiraz etme ise takip kesinleşir. Takibin kesinleşmesi halinde alacaklı haciz işlemlerine başlayabilir. Borçlu bu durumda menfi tespit davası açabilir fakat açacağı bu dava icrayı durdurmaz. Ancak mahkeme tarafından alacağın %15 oranından aşağı olmaması kaydı ile icra takibinin durdurulması ya da ihtiyati tedbir kararı verebilir.

Ödeme emrinde 7 günlük itiraz hakkını geçirmiş borçlu, menfi tespit davası ile haklılığını belgeleyebilir. Menfi tespit davası borçlu aleyhine sonuçlanırsa, alacaklı talep etmese dahi, haksız ihtiyati tedbir ile alacaklı mağduriyeti olduğundan %20 oranında tazminata hükmeder.

İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Alacaklı tarafından açılan icra takibine itiraz dilekçesi takibin durması ya da haklılığın ispatı adına oldukça önemlidir. İcra dairesine sunulacak itiraz dilekçesi yazılı olabileceği gibi icra müdürlüğünde tutanağa geçirilmesi kaydı ile sözlü olarak da yapılabilir.

İcra takibine itiraz dilekçesinde yazılması gerekenler şöyledir;

 • İcra müdürlüğü adı
 • İcra dosya numarası
 • Borca itiraz eden borçlu adı, soyadı
 • Borçlu kimlik numarası
 • Borçlu adresi
 • Alacaklı adı, soyadı
 • Alacaklı kimlik numarası ve adresi
 • Tebellüğ tarihi
 • İtiraz konusu
 • Açıklamalar kısmı maddeler halinde açıklamalı olarak
 • Sonuç ve talep
 • Deliller
 • Borçlu adı, soyadı ve imza
 • Ek olarak nüfus cüdan fotokopisi eklemeniz gerekmektedir.

Bu şekilde el yazısı ile ya da bilgisayar çıktısı aldığınız dilekçenize ıslak imza kullanarak icra müdürlüğüne başvurarak, icra takibine itirazda bulunabilirsiniz. İcra takibine itirazınızı süresinde yapmış olmanız olası hak kayıplarınızı ve mağduriyetinizi engellediği gibi haksız yere yapacağınız itiraz nedeni ile tazminat yükü alabilirsiniz. İcra takibinizi tüm aşamaları ile takip etmeniz ve süresinde işlem yapmanız sizin lehinize olacaktır.

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
 1. Anonim dedi ki:

  Çok güzel muhteşem detaylı anlatılmış

 2. Emine dedi ki:

  900 telelik borcumu 1800 tele almak isteyen dolandırıcı reral avm itiraz ediyorum

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27