İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Temyize Gitmenin Yolları

24.01.2020
2.530

Temyiz, üst mahkemede açılan, istinaf mahkeme kararının değiştirilmesi ya da bozulmasına yönelik itiraz yapılan olağanüstü kanun yoludur. Kişilere tanınan anayasal bir haktır. Yargılama işleri oldukça yoğun, detaylı inceleme ve ciddiyet gerektiren bir süreçtir. Hal böyle olunca yargı organlarının hata yapabilmesi olasıdır. Bu durumda verilen kararın, bir üst mahkemede incelenmesi adına temyiz yoluna gidilir. Adli yargıda üst mahkeme yargıtay mercisidir. Danıştay, idari yargıda görev alan üst mahkemedir. İdari ve vergi mahkemelerinin bazı kararlarına karşı bölge mahkemesinde itiraz yoluna gidilebilir. Mahkeme kararları sonucunda, olası hak kayıplarını önlemek adına, temyize gitme yolları ve süreleri farklılık gösterir.

Temyiz Süresi Nedir?

Mahkemelerin temyiz süresi farklıdır. Bu nedenle davanızın hangi mahkemede görüldüğü, karar tarihi, itiraz süresi gibi hususlar hayati öneme sahiptir.

Temyiz süreleri şöyledir;

 • Ceza mahkemesinde kararın tebliğ ve tefhiminden itibaren 7 gün
 • Asliye hukuk mahkemelerinde tebliğden itibaren 15 gün
 • Sulh hukuk mahkemesinde tebliğden itibaren 8 gün
 • İcra hukuk mahkemesinde kararın tebliğ ve tefhiminden itibaren 10 gün
 • İş mahkemesinde kararın tebliğ ve tefhiminden itibaren 8 gün
 • İdare ve vergi mahkemelerinde tebliğden itibaren 30 gün

Belirtilen sürelerde dilekçenin sunulmaması halinde, temyiz talebinden vazgeçilmiş sayılır ve hak kaybına neden olur.

Temyiz Yoluna Başvurma Nedenleri

Temyiz yoluna başvurmak için bazı nedenlerin vuku bulması gerekir. Mahkeme kararlarının her zaman adil bir yargılama sürecinde yürütülebilmesi için kanun yoluna gitme hakkı bireylere tanınmış bir haktır. Bu şekilde kararın doğruluğu ve uygunluğu denetim altında tutularak detaylı incelenir ve olası mağduriyetin önüne geçilmiş olur.

Temyiz yoluna başvurmak için nedenler şöyledir;

 • Mahkemenin kanuna uygun olmaması
 • Kararın usule ve yasaya aykırı olması
 • Yeterli şüphe ile hakimin reddi kabul edildiği halde, aynı hakimin karara katılmış olması
 • Duruşmada kanunen bulunması gereken kişilerin yokluğunda duruşma yapılmış olması
 • Yargılamanın aleniliği ilkesinin ihlal edilmiş olması
 • Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken açıklamanın yokluğu
 • Hükmün kanuna uygun olmayan yöntemler ile sunulan delillere dayanması
 • Kararın görevli ve yetkili mahkeme tarafından verilmemiş olması
 • Kararı veren hakimin yasaklılık nedenlerinin yeni öğrenilmiş olması

Bu gibi durumlarda temyize başvurma hakkı mevcuttur.

Temyiz Süreci

Yargıtay tarafından temyiz sürecinde incelenen kararın denetimi dışında, delil toplama, keşif yapma ve tanık dinleme gibi durumlar söz konusu değildir. Temyiz incelemesi ile istinaf mahkeme kararı sadece hukuki yönden inceleyerek kararı onama ya da bozma kararı verebilir. Yargıtayın bozma kararı üzerine dosya yeni bir karar verilmek üzere geri gönderilir.

Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılır?

Temyiz başvurusu; davasız yargılama olmaz ilkesi gereği, yazılı başvuru ile yapılması gerekir. Kural olarak temyiz dilekçesinde, temyiz nedeni ve gerekçeleri yazılmalıdır. Yargıtay tarafından, belirtilmeyen temyiz konusu hukuka aykırılığı tespit edilmedikçe resen incelenmez.

Temyiz Başvuru Koşulları

Temyiz başvuru koşullarına uyulması gerekir.
Bunlar;

Miktar ve değeri 72.020 Türk lirası tutarını aşmayan istinaf mahkeme kararları için temyiz başvurusu yapılmaz.

 • Kira ilişkisinden doğan alacak, miktar ve değer itibari ile temyize konu olabilecek davalar hariç, özel kanunda sulh hukuk mahkemesinin görev alanına giren dava kararları kesin olup temyiz başvurusu yapılmaz.
 • İlk derece mahkeme kararları arasındaki yetki, görev ve merci tayinine ilişkin istinaf mahkeme kararları kesin olup temyize başvurulmaz.
 • Çekişmesiz yargı kararlarına ilişkin istinaf mahkemesi kararlarına karşı temyize başvurulmaz.

Başvuru koşullarına uymayan temyiz başvuruları reddedilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27