İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Ölüme Bağlı Tasarruf Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

05.01.2020
9.065

Ölüme bağlı tasarruf nedir? çeşitleri nelerdir? Ölüme bağlı tasarruflar miras bırakan kişinin ölümünden sonra sonuç doğuracak ve arzularını içeren hukuki işlemlerdir. Miras bırakan kişinin her türlü isteği bu kapsamda ölüme bağlı tasarruf olarak değerlendirilebilir ancak unutulmaması gereken nokta bu işlemlerin yapıldığı zaman değil, ölümden sonra sonuç doğurmasıdır.

Ölüme Bağlı Tasarruflar Nelerdir?

Ölüme bağlı tasarruflar, hukuk sistemimiz içerisinde iki ayrı şekilde düzenlenmiştir. Miras sözleşmesi ve vasiyetname olmak üzere ölüme bağlı tasarruflar gerçekleşir. Vasiyetname düzenlemesi ile tek taraflı şekilde tasarruf yapılırken miras sözleşmesinde ise iki tarafın bulunduğu bir hukuki işlem bulunur. Miras bırakan kişi, saklı paylar dışında kalan kısım ile ilgili ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir.

Saklı Paylar

Miras bırakan kişi kendi terekesi üzerinde hiç bir sınırlamaya bağlı olmaksızın tasarrufta bulunamaz. Mirasçı olarak eşi, altsoyu, anne ve babası ya da kardeşleri bulunan miras bırakan ancak bu kişilerin saklı paylarının dışında kalan kısım ile ilgili ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Miras bırakan kişi yasal mirasçılarının saklı paylarına dokunamaz ve bu kısımlar ile ilgili vasiyetname ya da miras sözleşmesi düzenleyemez.

Vasiyetname Nedir? Çeşitleri Nedir?

Miras bırakan kişinin son arzularını belirttiği ve açıkladığı, bu şekilde miras paylaşımı ile ilgili esasları belirlediği yazılı ya da sözlü belge ve beyanlardır.

  • Vasiyetnameler ölüm ile sonuçlarını doğuran işlemlerdir.
  • Vasiyetnameler tek taraflı tasarruflardır.
  • Onbeş yaşını dolduran ve aynı zamanda ayırt etme gücü bulunan kişiler vasiyetname yapabilir.

Miras bırakan, bir koşula bağlı olmaksızın, dilediği zaman, tek taraflı ve serbestçe vasiyetname üzerinde değişiklik yapabilir, eklemede bulunabilir veya geri alabilir.

Vasiyetname Türleri

Vasiyetnameler, hukuk sistemimizde sınırlı sayıda belirlenmiştir ve üç şekilde düzenlenmeleri mümkündür. Şekil şartlarına uyulmak sureti ile yapılabilecek bu vasiyetname türleri ise;

  • Resmi Vasiyetname, iki tanık eşliğinde resmi memur tarafından düzenlenen belgelerdir. Vasiyetname düzenlemesine yetkisi olan resmi memurlar ise, Sulh hakimi ya da noter veya kanunla kendisine bu konuda yetki verilmiş bir görevli olabilir.
  • El yazılı Vasiyetname, Miras bırakanın metnin tamamını, imza ve tarihini el yazısı ile yazdığı ve imzaladığı tek taraflı ölüme bağlı tasarruftur.
  • Sözlü Vasiyetname, miras bırakan kişinin yakın ölüm tehlikesi altında bulunması, ulaşım kesilmesi, savaş ya da hastalık gibi olağanüstü hallerin bulunması durumunda resmi veya el yazılı vasiyetname düzenleme imkanlarının bulunmadığı durumlardaki istisnai bir vasiyetname türüdür.

Miras bırakan kişi, daha önce yaptığı bir vasiyetnameyi geçersiz kılmadan yeni bir vasiyetname yaparsa, yeni yapılan vasiyetname öncekini tamamlayıcı bir nitelikte değil ise bu yeni vasiyetname önceki vasiyetnameyi geçersiz kılar ve yerini alır.

Miras Sözleşmesi

Miras sözleşmeleri ise iki taraflı olarak yapılan bir ölüme bağlı tasarruf çeşitidir. Miras sözleşmesi yapabilmek için kişinin ayırt etme gücünün bulunması, ergin olması ve aynı zamanda kısıtlı olmaması gerekir. Miras sözleşmesi hukuk sistemimiz içerisinde yalnızca resmi vasiyetname düzenlenmesinde bulunan şekil ile yapılabilir. Yani resmi memur tarafından düzenlenen bu sözleşmeler iki tanık önünde imzalanır.

Miras Sözleşmesi İle Vasiyetname Arasındaki Farklar

İlk olarak bu tasarruflar arasında ehliyet bakımından fark bulunur. Vasiyetname yapabilmek için ayırt etme gücü ve 15 yaşını doldurma yeterli olurken, miras sözleşmesinde ayırt etme gücü, ergin olma ve kısıtlı olmama şartları aranır.

Şekil olarak da vasiyetname resmi, el yazılı ve sözlü olarak yapılma imkânına sahipken miras sözleşmesi yalnızca resmi olarak yapılabilir. Vasiyetname tek taraflı bir tasarruf olduğundan ölüm anına kadar miras bırakan tarafından istenildiği gibi geri alınabilir ya da değiştirilebilirken miras sözleşmesinde ise iki taraf bulunduğu için istisnalar dışında tek taraflı geri alınamaz.

Ziyaretçi Yorumları - 1 YORUM
  1. zahid dedi ki:

    teşekkürler

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27