İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Vasi Davası Açma Yolları

10.02.2020
3.006

Vasi davası açma yolları çeşitli sebeplere bağlı olarak yapılır. Kişiler ancak bu sebepler ortaya çıktığında vasi davası açabilir. Bu bağlamda da ilk olarak kimlere vasi atanacağını ve vasinin ne gibi görevleri olduğu hakkında bilgi edinmek gerekir.

Vasi Kimlere Atanır?

Vasi atanması gereken kişiler şunlardır:

  • 18 yaşından küçük kişiler,
  • Akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı olanlar,
  • Kötü alışkanlıklar edinen kimseler,
  • 1 yıldan fazla hapis cezası alan kişiler,

Ve son olarak da kendi isteği ile kısıtlanan kişilere vasi ataması yapılır.

Vasilikte Aranan Şartlar

Bir kişinin vasi olarak atanabilmesi için öncelikler ergin olması gerekir. Ergin olmak sadece 18 yaşını doldurmak anlamına gelmez. Aynı zamanda bunun için kişinin fiil ehliyetine sahip olması da gerekir. Yetkili makamlar genelde vesayet altına alınacak kişinin eşini ya da hısımlarını vasi olarak atar. Bu mümkün olmadığı zaman ailenin göstereceği kişiler ya da yerleşim yerinde bulunan ve vasilik görevi için uygun bir kimse vasi olarak atanabilir.

Vasinin Görevleri

Vasi olarak atanan kişilerin çeşitli görevleri vardır.

Bu görevler ise şunlardır:

  • Mal varlığı yönetilecek kişinin, gelir-gider durumlarının yazılı olduğu defterleri tutarlar.
  • Ekonomik yönden önemli olan şeyler vesayet makamı aracılığı ile saklanır.
  • Vasi atanan kişinin bir menfaati varsa taşınırların satımı açık artırma ile gerçekleştirebilir.
  • Vasi olan kişi, kendisine veya mal varlığının yönetimindeki kişiye gereksiz olan paralar, vesayet makamı tarafından belirlenmiş olan milli bir bankaya yatırılır.
  • Vasi atanan kişi küçüğe ait tüm sorumlu olduğu alanlarda anne ve baba gibi yetkili kimselerdir.
  • Vasi olarak atanmış kişiler bu görevleri yerine getirmek zorundadır. Aksi durumlarda ise vasilikten alınırlar.

Vasiliğe İtiraz Edilme Yolları

Vasi davası ile vasiler, iki sene süre verilerek atanır. Vesayet makamı bu süreyi ikişer sene uzatabilir. Bir kişi 4 yıl kadar vasilik yapmış ise vasi davası açıp vasilikten kaçınabilir. Vasi olarak atanmış olan bir kişi, atandığı günden itibaren 10 gün içinde duruma itiraz edebilir.

İlgili kişiler de vasi atanmasından ardından, 10 gün içinde bu duruma itiraz edebilir. Ayırt etme gücüne sahip kişiler, vasinin almış olduğu kararlara karşı itirazda bulunmak için vesayet makamına başvurma hakları vardır. Yani onlar da vasi davası açabilirler. Vesayet makamı da bu durumu araştırarak bir karara varır.

Vasi Davasından Vazgeçilme Yolları

Vasi davası açılmasından itibaren kişilerin dava konusunda tasarruf yetkisi halen devam eder. Bu tasarruf yetkisi ile açılmış olan vasi davasında talepte bulunan kişi feragat hakkından vazgeçme hakkına sahiptir. Yani bu süreç içinde de davayı açmaktan vazgeçebilir. Vasi olan kişi, vasi davasından vazgeçmesi durumunda mahkemeye bildirilmesinin ardından dava geri çekilir.

Vasi Davasında Görevli Olan Mahkeme

Vasi davasında görevli olan mahkeme, kısıtlanacak olan kişinin davadan önce yaşamış olduğu yerleşim bölgesinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemeleri’dir.

Vasi Davasında Zaman Aşımı

Vasi davası, sorumluluk davası adı altında geçen bir davadır. Sorumluluk davalarında ise vasiye karşı açılan tazminat davalarının kesin hesap tarihinden itibaren 1 yıl olmak üzere zaman aşım süresi vardır.

Vasi atanan kişiler, atanmanın kendilerine tebliği edilmesinin ardından 10 gün süre içerisinde itiraz etme hakkına sahip olurlar. Bu konu ile alakalı bulunan herkes, vasinin atandığını öğrendiği günden itibaren 10 günlük süre içerisinde atamanın kanuna aykırı yapıldığını ileri sürebilir. Hesap yanlışlığı ya da sorumluluk sebebi, kesin hesabın tebliğ edilmesinden 10 yıl sonra bile öğrenilse, vesayet sebebiyle ortaya çıkacak olan tazminat davalarını açma hakkı, belirlenmiş olan 10 yıllık zaman aşımı süresini geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27