İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Ortak hayatın kurulamaması nedeniyle boşanma

31.10.2019
1.915
ortak hayatın kurulamaması

ortak hayatın kurulamaması nedeniyle boşanma davası.

Fiili ayrılık sebebiyle boşanma bazı özel hallerde kabul gören bir dava türüdür. İzmir Boşanma avukatlarının bir nevi ispat sorununu en çok yaşadıkları davadır da denebilir. Ortak hayatın kurulamaması tek başına boşanma nedeni olarak kabul görmezken bazı özel hallerin varlığı ortak hayat kurulamaması nedeniyle birleştirilerek mahkeme hakiminin boşanma kararını vermesine yol açmaktadır. Kanunen ilk başvurulan ortak hayatın kurulamaması nedeniyle boşanma talebinin reddedilmesi sonrası geçen 3 yıl sonunda yeniden aynı sebeple dava açıldığında boşanmaya karar verileceği hükmedilmiştir.

Ortak Hayatın Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davası Açma Şartları Nelerdir?

Tarafların ortaklık hayatın kurulamaması nedeniyle boşanma davası açarak boşanma kararı alabilmeleri için bazı şartları yerine getirmeleri gereklidir. Aşağıda ilgili şartlar özetlenmektedir:

 • Boşanma davasının reddedilmiş olması
 • Boşanma davasının reddedilmesi üzerinden en az 3 yıl geçmiş olması
 • Dava konusunda olduğu gibi ortak hayatın yeniden kurulamamış olması

Ortak Hayatın Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davası Tarafları Kimlerdir?

Ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davalarında davacı taraf olarak eşlerden herhangi birisi gösterilebilir. Önceki ret kararı ile sonuçlanan boşanma davasında davacı veya davalı olan eş fiili ayrılık sebebi ile boşanma davasını açabilir. Davalı taraf ise diğer eş olarak mahkeme önünde hazır bulunacaktır.

Ortak Hayatın Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davası Hak Düşürücü Sebepler

Ret ile sonuçlanan boşanma davası ardından açılan fiili evlilik olmadan boşanma davasında 3 yıllık sürenin dolması halinde herhangi bir hak düşürücü sebep bulunmamaktadır.

Ortak Hayatın Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davası Zamanaşımı Süreleri

İlk açılan davada boşanma sebepleri arasında mahkeme heyeti ile kabul görmeyen ve ret ile sonuçlanan ortak hayatın kurulamaması davasında 3 yıllık süre sonunda zamanaşımı ile ilgili herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır. 3 yıllık sürenin dolmadan boşanma avukatı tarafından davanın açılması halinde ise mahkeme heyeti delil toplamadan boşanma talebinin reddine karar vermektedir.

Ortak Hayatın Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davasında Hangi Mahkeme Yetkilidir?

Tarafların ilk boşanma reddi kararının kesinleşmesi ardından geçen 3 yılın sonunda yeniden açacakları boşanma davası için dava dilekçelerini Aile Mahkemesi’ne vererek davayı açacaklardır. Yetkili Aile Mahkemesi’nin kurulmadığı yerlerde ise dava dilekçeleri için yetkilendirilen mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Ortak Hayatın Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Bireysel olarak hazırlanabileceği gibi avukatlık hizmeti alınarak hazırlanabilen ortak hayatın kurulamaması nedeniyle açılacak boşanma davası dilekçelerinde hazırlanacak dilekçe;

 • Aile Mahkemesi Hakimliği’ne ya da Asliye Hukuk Hakimliği’ne hitaben yazılmalıdır.
 • Davacı ve adresi, davalı ve adresi dilekçede yer almalıdır.
 • Dava konusu olarak fiili ayrılık sebebiyle boşanma talebi bilgisi yer almalıdır.
 • İzah bölümünde ise kaç yıllık evli olunduğu ve boşanma kararı üstünden 3 yıl geçtiği bilgileri ile birlikte boşanmayı isteme sebepleri yer almalıdır.
 • Hukuki sebepler olarak Medeni Hukuk Madde 166/4’e ve sair Hukuki mevzuata atıf yapılmalıdır.
 • Sübut sebepler olarak 3 yıl önceki boşanma kararı bilgisine yer verilmelidir.
 • Cevap süresi bilgisine yer verilmelidir.
 • Sonuç ve istek bölümünde boşanma ve diğer taleplere yer verilerek tarih, isim – soyisim ve imza atılarak dilekçe hazırlanması tamamlanmalıdır.
 • Dilekçelerin alanında uzman bir İzmir boşanma avukatı tarafından hazırlanması hak kayıplarının yaşanmaması adına önem arz etmektedir.

Ortak Hayatın Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebiyle açılan boşanma davalarının sonuçlanma süreleri davanın özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Tarafların anlaşmalı boşanma davasında olduğu gibi velayet, nafaka, vb. hususlarda anlaşmaları halinde mahkeme heyetinin tarafların yeniden ortak bir hayat kurmadıklarını delilleri inceleyerek kanaat getirmeleri halinde boşanma hemen gerçekleşmektedir. Tarafların ilgili hususlarda anlaşamamaları ve tazminat talebi gibi özel hususları davaya konu etmeleri halinde ise dava süreci uzamaktadır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27