İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Mirasçılıktan Çıkarma Yolları Nelerdir?

15.12.2019
1.203

Mirasçılıktan çıkarma; miras bırakana, saklı payı olan mirasçısına mirastan men imkanı sunan ölüme bir bağlı tasarruftur. Bu sebeple saklı pay kurumu ile yakın bir ilişkisi vardır. Çünkü bu yolla miras bırakmış olan kişi, saklı payı olan mirasçı bulunmasına rağmen terekesi üzerinden daha fazla bir tasarruf imkânı elde eder.

Kanun koyucunun bu karara neden yer verdiğinin sebebini, saklı payın en temelinde yatan görüş ile açıklamak gerekir. Saklı pay kurumunun kabul edilişinin sebebi, miras bırakan kişi ile bazı yasal mirasçılar arasında, yakın ve sarsılmaz kabul edilen aile bağlarının var olmasıdır.

Bu bağ dolayısıyla kanun koyucu, bu tür mirasçı hasım akrabalara miras paylarının belli bir oranının mutlaka bırakılmasının gerektiğini söylemiştir. Ne var ki, bu, var olduğu kabul edilmiş aile bağı, saklı payı olam mirasçının bir davranışı sebebiyle kopmuşsa, bu durum o mirasçınn saklı payından yararlanmaya layık olmadığını gösterir. Buna rağmen onu korumak, haketmeyen bir kimseyi artık kalmamış olan aile bağlarına rağmen korumaya devam etmek olur.

İşte böyle bir durumda mirasçılıktan çıkarma kurumu, o kişiyi payın korumasının dışında bırakmak için bu yasayı düzenlemiştir. Ne var ki, aile bağının kopup kopmadığı tespitinde, miras bırakan kişinin sübjektif değerlendirmesi önemli bir rol oynadığı için, sebeblerin gerçekleşmesine rağmen mirasçılıktan çıkartıp çıkartmamak, miras bırakam kişinin öz iradesine bırakılmıştır. Yani bu konuda çaba gösterecek kişi miras bırakanın ta kendisidir.

Mirasçılıktan Çıkarma Sebepleri Neler Olabilir?

Tüm bunlara rağman bir kişiyi keyfi olarak mirasçısını mirasından çıkaramaz. Peki, mirasçılıktan çıkarma yolları nelerdir? Öncelikle mutlaka bir sebep gösterilmesi gerekiyor. Kanunda bu iki grup sebeple gösterilmiş. İlki; çıkarılan mirasçı, miras bırakana veya onun yakınlarından herhangi birine karşı bir suç işlemiş olmalı örneğin ağır hakaret…

İkinci sebep ise, mirasçı miras bırakana ya da onun aile bireylerine karşı aile hukukundan doğan sorumlulukları önemli ölçüde yerine getirmemişse yani bakmamışsa, arayıp sormamışsa, ilişkiyi unutulmaya terk etmişse. Bunlar mirastan çıkarma için geçerli gerekçelerdir. Bu sebeplerden hangisiyle çıkardığını kişi vasiyetnamede mutlaka göstermelidir.Mirasçılıktan Çıkarma Yolları

​​​​​​​Kanunen Kimler Mirastan Men Edilir?

  • Kasten, hukuka aykırı olarak miras bırakanı öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler. Teşebbüs bile yeterlidir.
  • Miras bırakanı kasten, hukuka aykırı olarak sürekli şekilde şiddet uygulayanlar.
  • Miras bırakanın vasiyetname veya miras sözleşmesi düzenlemesini aldatarak, zorlama veya korkutma yoluyla yaptıranlar veya engelleyenler.
  • Miras bırakanın yapamayacağı bir zaman diliminde, tasarrufunu kasten ortadan kaldıranlar. Yani vasiyetnameyi bulup imha edenler.

Ancak bu maddelerden herhangi biri gerçekleşmişse ve miras bırakan, sağlığında bunu öğrenmiş ve bu sebebi gerçekleştiren mirasçıyı affetmişse, artık o mirasçının mirastan men edilmesi sonucu ortaya çıkamaz.

Mirasçılıktan Çıkarma

Sağ Kalan Eş Ve Çocuklar Mirastan Nasıl Faydalanır?

Miras bırakan kişi sağlığında bir vasiyetname düzenleyerek; oğlumu/kızımı şu sebeple mirasımdan men tutuyorum deme hakkı vardır. Ancak böyle bir yazılı vasiyetnamenin bulunmadığı durumlarda, miras hukukunun yasal mirasçılık sistemi söz konusu oluyor.

Buna göre, miras bırakan kişi öldüğünde sağ kalan eşi ve çocukları mirasçı olurlar. Sağ kalan eşin bu mirastan payı, çocuklarla birlikte mirasçı olduğunda ancak dörtte birdir. Bu aynı zamanda sağ olan eşin saklı payıdır.

Yani miras bırakan da bu pay üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamaz tabi belli koşullar hariçtir. Geri kalan kısımlar tamamen mirasçının tasarrufunda. Bu da demek oluyor ki: Anne ya da baba miras payının yarısını isterse hiçbir gerekçe göstermeksizin alt soyundan gelenleri bundan (çocukları/torunları) muaf tutabilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27