İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Evlilikte mal paylaşımı ve mal rejimi sözleşmeleri

15.11.2019
1.345
evlilik sözleşmesi

evlilik sözleşmesi ve mal paylaşımı rejimleri.

Evlilikte malların eşler arasında paylaşımı ve mal rejimi akdi, boşanma davasının maddi sonuçları ile doğrudan ilgilidir. Hukuki boyuttan değerlendirildiğinde evlilik kavramı ile hayatlarını birleştiren eşler; evlenme ile gönül birliğinin yanında ekonomik açıdan da birleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır. Bu kapsamda hukuk sistemimize göre, 2002 yılından sonra yapılan evliliklerde eşlerin evlilikten önce herhangi bir mal rejimi yapmaması halinde söz konusu eşlerin edinilmiş mal rejimini kabul etmiş olduğu varsayılmaktadır. Zira evlilik yoluyla hayatlarını birleştirmek isteyen eşler, mal rejimini kabul etmemeleri halinde evlilik mal paylaşımı ve mal rejimi sözleşmesi yapabilme hakkına sahiptir. Aile hukuku konusunda deneyimli herhangi bir İzmir boşanma avukatı bu sözleşmeyi hazırlayabilir. Evlilik sözleşmesinin mevcut durumda varlığıyla birlikte herhangi bir sebeple boşanma durumu gündeme geldiğinde tarafların malları bu sözleşmede yer alan usul ve esaslara göre paylaştırılmaktadır.

Evlilik Sözleşmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Evlilik sözleşmesi mal paylaşımı veya mal rejimi olarak adlandırılan hususların ana hatlarını belirleyen bir aile hukuku sözleşmesi olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda evlilik sözleşmesine imza atan eşlerin;

 • Evlilik sırasında veya evliliğin mahkeme kararı ile resmen sona erdirilmesi durumunda mal varlıklarını nasıl yönetecekleri,
 • Mal rejimi konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler olacağı
 • Evlilik birliğinin sona erdiğinde malların ne şekilde boşanan eşler arasında paylaştırılacağı

düzenlenmiş olmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre düzenlenen mal rejim sözleşmesi halk arasında daha çok evlilik sözleşmesi olarak adlandırılmaktadır.

Edinilmiş Mal Rejimi Ne Anlama Gelmektedir?

Ana hatları Türk Medeni Kanununda açıkça çizilen edinilmiş mal rejimine göre temelde şu esaslar hukuki zeminde uygulanmaktadır:

 • Evliliğin resmi olarak gerçekleştiği andan önce, taraflara ait olan mal varlıkları kişilerin kendi varlıkları,
 • Evlendikten sonra müşterek olarak edinilen mal varlıkları ise eşlerin ortak malı olarak sayılmaktadır.
 • Edinilmiş mal rejiminde evliliğin sonlandırılması ile birlikte mallar boşanan taraflara eşit olarak pay edilmektedir.
 • Evlilik ve mal ayrılığı sözleşmesi bu noktada devreye giren ve boşanan tarafların eşit pay istemediği durumlarda talep edilen bir haktır.

 

Evlilik ve Mal Paylaşımı Sözleşmesi Çeşitleri Nelerdir?

Evlilik ve mal paylaşımı sözleşmesinin hukuki zeminde birtakım çeşitlerinin bulunduğu görülmektedir. Buna göre mal ayrılığı sözleşmesine göre;

 • Eşlerin her biri mal varlığı üzerinde söz hakkını koruyabilirken, diğer eşin sahip olduğu mal varlığı hakkı üzerinde herhangi bir talepte bulunamaz ve bu hakka müdahale edemez.
 • Eşlerin her biri kendi borçlarından sorumlu tutulmaktadır.
 • Ayrıca paylaşımlı mal ayrılığına göre; eşlerin kendilerini ekonomik güvenceye alma amacıyla gerçekleştirmiş olduğu yatırımların, evliliğin sona ermesi durumunda eşler arasında eşit bir şekilde paylaştırılmasını esas aldığı görülmektedir. Bu kapsamda eşlerin her biri kendi mal varlığı üzerinde söz sahibi olabilmektedir ve kendi borçlarından sorumlu tutulmaktadır.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Evlilik birliği öncesinde mal ayrılığı sözleşmesi hazırlayarak kendi şahıslarına ait mal varlıkları üzerindeki yönetim haklarını korumak isteyen eşlerin, mal ayrılığı sözleşmesinde birtakım usul ve esaslara göre hareket etmesi gerekmektedir:

 • Olası hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından mal ayrılığı sözleşmesinin alanında uzman avukat gözetiminde hazırlanması tavsiye edilmektedir. Bu uzmanlığın konusu boşanma davaları olacaktır.
 • Mal ayrılığı sözleşmesinin düzenlenmesi ve onaylanması noter huzurunda gerçekleştirilmelidir.
 • Taraflar evlenme esnasında da mal rejimi sözleşmesini yazılı olarak evlendirme dairesine bildirilebilir..
 • Sözleşmenin hem eşler hem de resmi makamlar tarafından mutlaka imzalanmış olması gerekmektedir.
 • Taraflar anlaşsa daha hukuki usul ve esaslara uygun olmayan mal rejimi sözleşmeleri geçersiz sayılmaktadır.
 • Noterde yapılan mal rejimi sözleşmesinin nikah akdinden önce yapılması durumunda, rejimin başlangıcı evlilik tarihi olarak kabul edilmektedir.

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27