İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Miras davaları ve türleri

11.10.2019
9.195

Miras davası açmak vefat eden kişinin geride bıraktığı maddi değere sahip para, taşınmaz, vb. malların mirasçıları tarafından paylaşımında yaşanan anlaşmazlık sonrası başvurulan hukuki çözüm yöntemidir. Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ve Tapu Kanunu kapsamında verilen hükümler ile neticelendirilen miras davaları farklı türlerde açılabilmektedir. Miras davası nasıl açılır, İzmir miras avukatı diye bir şey var mıdır hususlarında karmaşık prosedürleri aydınlatmak, dava dilekçesini teslim ederek davayı açmak ve dava sürecini yakından takip etmek için avukatlık hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Miras davası kapsamında mirasçılar tarafından;

 • İstihkak davası,
 • Tenkis davası,
 • Tapu iptal davası,
 • Veraset belgesinin iptali davası,
 • Miras sözleşmesinin iptali davası
 • Taksim ve İzale-i Şuyu davaları

Gibi özel durumlara uygun dava türleri açılarak hukuk kuralları çerçevesinde miras kalan malların paylaşımı sağlanmaktadır.

Miras Davasını Kapsayan Konular Nelerdir?

En uzun süren davalar arasında yer alan miras davaları miras paylaşımında anlaşmazlık olursa açılabilirken dava kapsamına giren ve araştırılması gereken hususlar aşağıda özetlenmektedir:

 • Miras bırakan kişinin sağlığında mirasçılardan herhangi birisine devir işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmediği
 • Muris tarafından miras bırakılan malların toplam değeri
 • Yasal mirasçıların kim olduğu ve her birine ne kadar pay düştüğü
 • Mirasçılardan herhangi birisi veya üçüncü kişilerin mirastan mal kaçırma işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmediği
 • Muris ile mirasçılar arasında miras reddinin söz konusu olup olmadığı
 • Muris tarafından mirastan men bırakılan herhangi bir mirasçı olup olmadığı

Miras Davası Türleri Nelerdir?

Miras Hukukunun geniş kapsama sahip olması nedeniyle açılacak miras davalarında davaya konu olan anlaşmazlıkların sebeplerine göre farklı türde miras davaları açılabilmektedir. Miras Hukuku kapsamında en sık karşılaşılan miras davası türleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Mirasçıların hak talep edenlere karşı hakkını koruması için açılabilen Miras İstihkak Davası
 • Mal kaçırma söz konusunda açılabilen Muris Muvazaası Tapu İptal ve Tescil Davası
 • Miras sözleşmesi ya da vasiyet sebebiyle mirastan men edilme sebepli açılabilen Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali Davası
 • Davalarda bırakılan saklı payların fazla olduğuna itiraz etme amaçla açılan Miras Hukuku Tenkis Davası
 • Murisin vefatı sonrası veraset belgesinde yer almayan mirasçıların açabildiği Veraset Belgesinin İptali Davası
 • Miras sözleşmelerinde yaşanan ihtilaflar nedeniyle açılabilen Miras Sözleşmelerinin İptali Davası

Miras Davasında Hangi Mahkeme Yetkilidir?

Muris vefatı sonrası yaşanan anlaşmazlıklar sonrası mirasçılar için miras davası nerede açılır sorusu Asliye Hukuk Mahkemeleri olarak cevaplandırılabilir.

Miras Davası Ne Kadar Sürer?

En uzun süren davalar arasında yer alan miras davaları için Adalet Bakanlığı 731 günlük yargılama süresi öngörmektedir. Davaya itiraz edilmesi sebepli olarak bu süreç daha fazla uzayabilmektedir. Davanın takibi ve usullerine uygun açılması ile ilgili miras hukuku alanında deneyimli bir avukata vekalet verilerek süreç daha hızlı ve lehte sonuçlanabilir.

Miras Davası Nasıl Sonuçlanır?

Dava dilekçesi ile birlikte açılan miras davaları 7 gün süren mahkemenin yapacağı dilekçe inceleme ve tensip işlemleri sonrası aşağıdaki prosedürler ardından karara bağlanarak miras davası nasıl alınır sorusuna yanıt olacak şekilde avukatlık hizmeti yardımıyla lehte çözülebilir:

 • Dilekçelerin karşı tarafa tebliği, tebliğ eden davalının dilekçeye cevap vermesi ve verilen cevap dilekçesine cevap verilmesi
 • Ön inceleme duruşmasının yapılması
 • Tahkikat duruşmasının yapılması
 • İkinci tahkikat duruşmasının yapılması
 • Sözlü yargılama ve karar duruşmasının yapılması

Miras Davasında Mahkeme Masraflarını Kim Öder?

Miras davası dosya masrafları davayı açan mirasçı tarafından dava dilekçesinin teslim edilmesi sırasında ödenmektedir. Yatırılan başvuru harcı mahkemece tayin edilen satış bedeli üzerinden hesaplanan;

 • Harç bedeli,
 • Vekalet ücretleri,
 • Maliklere ödenecek miktarlar

Gibi farklı ücretlendirmeler hesaplanarak tespit edilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27