İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Miras Hukukunun Temel Kavramları

14.12.2019
2.490

Miras hukuku nedir? Sorusunu ve miras hukukunun temel kavramları nelerdir? sorusuna cevap arayan kişilere en doğru bilgileri derledik.

Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku medeni kanuna göre belirlenen kişinin ölümünden sonra ondan geriye kalan mal varlığının ve borçlarının, mirasçılarına aktarılması ve miras işlemlerinin miras hukuku kuralları ile düzenlendiği hukuk dalıdır. Miras hukuku nedir, Miras hukuku kuralları nelerdir? Miras hukuku hakkında her şeyi sırasıyla derledik.

Miras Kimlere Kalır?

Miras ölen kişinin yasal mirasçılarına ve atanan mirasçılarına kalır. Miras hukuku ‘na göre iki tür mirasçı mevcuttur. Bunlar yasal ve atanan mirasçılar olarak ikiye ayrılır.

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Miras hukukunun temel kavramları arasında yer alan yasal mirasçılar vefat eden kişinin alt ve üst soylarından ve atadığı mirasçılardan oluşmaktadır.

  1. Derece Mirasçılar

Miras bırakan kişinin alt soyu onun birinci dereceden mirasçılarıdır. Miras bırakanın çocukları, torunları ve alt soyunun devamı onun sonsuz mirasçılarıdır. Miras bırakan kişinin malları çocuklarına eşit oranda paylaştırılmaktadır. Miras hukuku kuralları gereği eğer miras kalan çocuklardan birisi, miras bırakan kişiden önce ölmüş ise miras alt soyuna geçer.

  1. Derece Mirasçılar

Miras bırakan kişinin üst soyu da vefat eden kişinin ikinci dereceden mirasçılarıdır. Miras bırakanın annesi ve babası eşit derece mirasçı olurlar. Eğer mirasçılardan birisi miras bırakandan önce ölürse, miras hukuku kuralları gereği miras hakkı onun alt soyuna yani miras bırakan kişinin kardeşleri ve onların alt soylarına geçer.

  1. Derece Mirasçılar

Birinci ve ikinci derecen yakınları bulunmayan bir kimsenin mirası onun üçüncü derece yakınlarına kalır. Üçüncü derece yakınlar miras bırakanın büyük annesi ve büyük babasıdır. Bu kişilerin de belirlenmesi tıpkı diğer kişilerinkisi gibi miras hukuku ile yapılmaktadır. Büyük annesi ve babasının miras bırakandan önce ölmüş olması durumunda miras, alt soylarına geçmektedir.

Derece (Zümre) Sistemi Nedir?

Miras hukukunun genel kavramları arasında yer alan derece yani zümre sistemi Medeni kanun tarafından belirlenen yasal mirasçıların sınıflandırılması işlemidir. Miras hukuku kuralları gereği bir önceki zümre de mirasçı bulunması halinde, bir sonraki zümrenin mirastaki hakkı engellenir. İkinci derecen akrabaların mirastan pay alabilmeleri için bir önceki zümrenin hiçbir mirasçısı bulunmaması gerekir.

Atanan Mirasçılar

Miras bırakan kişiler vasiyet vererek yasal mirasçılarına ek olarak başka kişileri de mirasına ortak edebilir. Bu kişiler atanan mirasçı olarak adlandırılır. Miras bırakanın yasal mirasçıları olmaması durumunda tüm miras atanan mirasçıya kalır.

Sağ Kalan Eşin Miras Payı

Türk Medeni Kanunu’nun 499. Maddesine göre sağ kalan eşinde mirasta hakkı vardır. Sağ kalan eşin mirastan alacağı pay şu şekilde düzenlenmiştir:

  • Sağ kalan eşin miras bırakanın alt soyu ile mirasçı kalması durumunda mirasın dörtte birini almaya hakkı vardır,
  • Miras bırakanın ikinci derecen yakınlarının bulunduğu zümre de mirasçı olursa, mirasın yarısını,
  • Miras bırakanın üçüncü dereden yani büyük ana ve büyük babasının olduğu zümreden mirasçı olması durumunda ise mirasın dörtte üçü sağ kalan eşe kalır.
  • Bu mirasçılardan hiç kimsenin olmaması durumunda mirasın tamamı eşe aktarılır.
  • Eğer mirasçının yasal ya da atanan hiçbir mirasçısı bulunmazsa miras hukuku kuralları gereği mirası devlete aktarılır.

Genel olarak miras hukuku kuralları, miras hukuku nedir konularını işledik. Peki miras hukukunun temel kavramları nelerdir?

1- Miras Bırakan (Muris)

Ölümünden sonra geriye kalan mal varlıkları ve borçları mirasçılarına geçen kişidir.

2- Mirasçı

Miras hukuku ölen bir kimseden geriye kalan mal varlıklarının ve borçların Medeni Kanun çerçevesinde belirlenmiş kişilere aktarılmasını düzenlemektedir. Miras Hukuku’na göre ölen bir kimsenin malları onun yasal ya da atanan mirasçılarına geçer. Ölen kişinin eşi, çocukları, anne ve babası ya da vasiye yoluyla belirlediği kişiler mirasçılarıdır.

3- Mal Varlığı

Ölen bir kimseden geriye kalan gayrimenkul, otomobil, ziynet eşyası, nakit para ve borçların tümüne verilen addır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27