İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Mirasçılara Rücu Nedir?

27.12.2019
2.283

Hukuk insanların hayatında daima var olan ve insanların bu amaç uğruna uzun zamanlar boyunca mücadele ettiği hayati bir kavram olmaktadır. Nitekim hukuk kavramı adalet kapsamında bir kavram olmaktadır ve insanların hayatta kalmalarına ve rahat bir yaşam sürdürebilmelerine neden olan bir kavram olmaktadır. Nitekim uzun süreler boyunca adalet kavramı için mücadele eden insanlar en sonunda ortak bir irade etrafında birleşmişler ve en sonunda günümüzde modern halini alacak olan hukukun ilk adımları atılmıştır. Nitekim hukuk kavramının ortak irade ile ilk adımlarının atılmasının ardından sürekli bir gelişim halinde olmuştur. Nitekim hukuk o kadar önemli bir kavram olmaktadır ki her dönem de hukuku en objektif şekilde uygulayan devletler her zaman başat güç olmuşlar ve cazibe merkezi olarak bilinmişlerdir. Neticede Roma döneminde modern hukukun ilk izleri görülür. Bunun ardından osmanlı da kanuni döneminde adaletinin mükemmel oluşu ile bilinir. Nitekim osmanlı da modern hukuk izi bulunmaz fakat özellikle müslim gayri müslim ayrımı gözetmeden hukuku uygulaması modern hukuk için önemli bir zemin oluşturmuştur. Neticede hukukun uygulanmadığı ve adalet sisteminin kaybolduğu yerler de kargaşa ve yıkım hakimdir. Nitekim tarih bu tarz toplumlar ve devletler ile var olmaktadır. Bu durumu en önemli sebebi ise toplumların ve devletlerin bireysel iradelerin birleşmesi neticesinde kurulmasıdır. Neticede ortak irade yara aldımı ilgili yerde yıkıma tabi olur. Bu kapsamda modern hukukun en önemli dallarından birisi miras hukuku olarak bilinir. Oldukça derin olan miras hukukunda merak edilen konulardan birisi de mirasçılara rücu nedir? Olmaktadır.

Miras Hukuku

Miras hukuku ölen kişinin geride kalan mal varlığının kime ne şekilde ve hangi oranlar ile dağıtılacağını belirleyen oldukça kapsamlı bir hukuk dalıdır. Buna göre miras hukuku diğer hukuk dalları ile en fazla teması olan hukuk dalı olmaktadır.

Miras Hukuku Dalları

Miras hukuku iki şekilde ele alınır. Bunlar atanmış mirasçı ve yasal mirasçı olarak bilinir. Her iki kavram da oldukça geniş bir kapsama sahip olan alanlar olmaktadır. Neticede bu alanda uzman olan kişiler ile çalışılması yararlı olacaktır.

Yasal Mirasçı

Yasal mirasçı ölen ya da kayıp olan kişinin yasal düzlemde mirasçısı olan kişi ya da kişilerdir. Buna göre yasal mirasçılara otomatik mirasçı da denir.

Atanmış Mirasçı

Bu atanmış mirasçı ise miras sahibi olan kişinin ölmeden önce ortaya koyduğu irade ve yaptığı tasarruflar ile bir vasi atamasıdır. Bu durum genelde bir vasiyetname ile ve ilgili yasal konumlar ile yapılır. Nitekim kişilerin bu konuda bir avukat ile beraber çalıştıkları bilinir.

Miras Hukukunda Mal Paylaşımı

Miras hukukunda yasal mirasçı kapsamında var olan 3 derece bulunur. Bu dereceler birinci, ikinci ve üçüncü zümre olarak isimlendirilir. Nitekim bu ayrım yasal mirasçıların yakınlık dereceleri ile alakalı olmaktadır. Buna göre;

  • Birinci dereceden zümre altsoydur
  • İkinci dereceden zümre anne, baba ve sağ kalan eştir
  • Üçüncü dereceden zümre ise büyük anne ve büyük baba olmaktadır.

Gibi bir durum söz konusudur. Buna göre bu yasal miras paylaşımının bu derecelere göre de oranları vardır. Bu oranlar hayatta olma durumuna göre de bazen artabilmektedir ancak azalmaz.

Miras Hukuku Paylaşım Oranları

Buna göre miras hukuku pay oranları şu şekildedir;

  • birinci dereceden zümre 4’te 1 oranında
  • ikinci dereceden zümre anne ve baba 2’de 1 oranında ve kardeş ise 4’te 1 oranında
  • Üçüncü dereceden zümre ise yine her biri 4’te 1 oranında olmaktadır.

Rücu Nedir?

Rücu bir kişinin başka bir kişinin yerine geçerek ilgili kişinin haklarını savunması olmaktadır. Mirasçılarda rücu 682. madde ile düzenlenmiştir. Buna göre mirasta rücu ilgili borcu miras olarak alan kişinin bu durumu diğer mirasçılar ile paylaşması ya da bu kapsamda yasal girişimleri gerçekleştirmesidir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27