İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları

09.11.2019
1.467
muris muvazaası

muris muvazaası nedeni ile tapu iptal ve tescil davaları

Muris muvazaası sebebiyle tapu iptali, miras bırakanın, mirasçılarından mal kaçırmak için gerçekleştirdiği işlemler olarak açıklanabilir. Bu kapsamda miras bırakan, mirasçılarına mal varlığını emanet etmek istemez. Aslında kendisine ait olan ve ölümünden sonra mirasçılarına kalacak olan mal varlığını satılmış göstermek suretiyle, yasal mirasçılarına bırakmaz. Aslen bir satma ya da satma gayesi yoktur. Ancak yaptığı işlemlerle bunu böyle göstererek mirasçıların mirastan yararlanmasının önüne geçmiş olur. Bu durumda mirasçılar, açacakları dava ile haksız satışın önüne geçebilmektedir. Mirasçılar, miras bırakan vefat etmiş kişinin, satış tapusu olarak sunduğu tapunun iptal edilmesini talep eder.

Muris Muvazaasının Nedeni

Muris muvazaası, mirası bırakan kişi tarafından, mirasçılara pay bırakılmak istenmemesi nedeniyle yapılmaktadır. Miras muvazaasının gerçekleşmesi için, vefat eden kişinin mal varlığını ölümünden önce bağışlaması gerekmektedir. Bağıştan sonra, miras bırakan kişi, mal varlığını sattığına dair tapu hazırlar. Görünürdeki işlem satış olmasına rağmen, gerçekte satış, mal varlığının hiçbir parçası için mevcut değildir. Gerçek iradeye ters bir durum  olması nedeniyle, işbu tescilin hukuki dayanaktan yoksun olmasına yol açılmaktadır. Özetle, muris muvazaasının amacı diğer mirasçılardan mal kaçırmaktır. Bu durumda mirasçıların hakkının zedelenmesi söz konusu olacaktır. Bu nedenle mirasçılar, muris muvazaası nedeniyle tapu iptali davası açacaktır. Bu davanın açılabilmesi için muris muvazaasının ispatlanması gerekmektedir.

Muhris Muvazaasının İspatı

Muhris muvazaasının varlığını ispatlamak için muvazaalı işlemlerin göz önüne alınması gerekmektedir. Muhris muvazaası nedeniyle tapu iptali davasının açılabilmesi için, her iddia sahibinin iddiasını ispatlaması gerekmektedir. Aksi halde yaptırımlarla karşılaşılmaktadır. Muris muvazaasının ispatı, hesap hareketlerinden düzenli görüşme kayıtlarına kadar tüm incelemelerin yapılmasının ardından gerçekleşmektedir. Murisin böyle bir iş yapmasının nedeni aynı zamanda mahkeme tarafından farklı psikolojik temellerle de değerlendirilmektedir.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davasında Mahkemenin Baz Aldığı Deliller

Muris muvazaası bağış yapılmasına rağmen satış olarak gösterilen mal varlığını konu aldığından, mahkeme somut delillerin yanında aşağıdaki etmenleri de göz önünde tutmaktadır:

  • Toplumsal eğilimler
  • Ülke ve bölgenin geleneksel yapısı ve görenekleri
  • Olayların yaşam içindeki olağan akışı
  • Davalının alım gücü
  • Tapuda gösterilen satış bedeli ile sözleşme tarihindeki rayiç bedel
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin söz konusu olması durumunda, miras bırakanın bakıma ihtiyaç duyma durumu
  • Miras bırakanın, ölünceye kadar bakma sözleşmesini ölmeden ne kadar süre önce yaptığı

Bu etmenler değerlendirilerek mahkeme, satışın gerçekliği hakkında karara varmaktadır.

Kimler Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali Davası Açabilir?

Muhris muvazaası davası, tapu iptali amacıyla, mirasın kendisine ulaşmaması nedeniyle mağduriyet yaşayan her bir birey tarafından açılabilir. Bu anlamda mirasçıların tamamı tarafından açılabilen dava, aynı zamanda bir hak arama davası olarak görüldüğünden, mirasçı sayısından bağımsız olarak birden fazla kişi tarafından açılabilmektedir. Ancak bazı durumlarda kişiler, bu davayı açma talebinde bulunma haklarını kaybederler. Bu durumlar, mirasa zarar verilmesinin kesin olduğu durumlardır. İleri derecede uzmanlık gerektiren bu davaların kesinlikle iyi bir miras avukatı ile yürütülmesi hayati önem taşımaktadır.

Kişinin vasiyet ile mirastan men edilmesi durumunda, kişi, bu davaya dahil olamaz. Vefat eden kişinin, mirasını bırakmak istemediğini açıkça beyan ettiği kişi, muris muvazaası davasına dahil olamaz. Bunun yanında borçlar nedeniyle reddi miras yapan kişi de davaya dahil olamaz. Mirasın reddi, her anlamda ret anlamına gelir. Bu kapsamda mirası reddeden kişi, hiçbir koşulda mahkeme karını geri çeviremez. Hukuk mahkemelerine açılması uygun görülen bu davaya aynı zamanda miras hakkından feragat edenler de dahil olamaz. Kişinin kendi miras hakkından iyi niyetle vazgeçmesi durumunda da bu davaya dahil olma olanağı yoktur.

 

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27