İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Miras Sözleşmesi Nedir?

06.12.2019
2.923

Miras sözleşmesi nedir? Sorusunun cevabı, miras bırakılan kişiler ile miras bırakan kişi arasında yapılan ölüm durumuna bağlı olarak yapılan işlemi ifade eder. Miras sözleşmesi ile miras bırakan kişi, sözleşme yaptığı kişiye veya 3. kişiye mirasını bırakma yükümlülüğünü üzerine almış olur. Miras sözleşmeleri genel olarak tek taraflı olarak yapılır. İki taraf arasında yapılan miras sözleşmelerinde ise karşılıklı olarak her iki tarafta ölüme bağlı olarak sözleşmeden dolayı tasarrufta bulunmuş olurlar.

Miras sözleşmeleri her iki tarafın lehine yapılmasının yanında 3. bir kişi lehine de yapılabilir. Miras sözleşmesi sadece mirasa ilişkin bir sözleşmedir. Borç doğuran sözleşmelerden değildir.

Mirastan Feragat Etme

Mirastan feragat sözleşmesi ile birlikte miras bırakacak kişi tarafından miras hakkı ortadan kaldırılır. Miras alacak kişi hakkı olan mirastan ya tamamen ya da kısmen vazgeçmiş olur. Mirastan feragat sözleşmesi miras sözleşmesi koşulları oluşmuş olsa dahi hakkından vazgeçer ve bu işlem sağ olan kişiler arasında yapılır.

Mirasın Paylaşımı Nasıl Olur?

İrade özgürlüğünden dolayı mirasın paylaşılmasında bazı istisnalar bulunur. Mirasçı olabilecek bir yeni doğacak çocuk var ise onun doğumuna kadar miras paylaşımı ertelenir. Miras olarak paylaşılacak olan malın değerini azaltma durumu söz konusu ise, sulh hakimi mirasçılardan birinin istemesi üzerine paylaşılma durumunu erteleyebilir.

Mirasçıların önünde herhangi bir emredici hüküm yok ise, mirasçılar mal paylaşımı her zaman isteme hakkına sahiptir. Gerekli mal paylaşımı mirasçılar arasında yapılır.Miras Sözleşmesi Nedir?

Miras Sözleşmesi Nasıl Geçerli Olur?

Geçerli bir miras sözleşmesi için resmi vasiyetname şekil şartının oluşması gerekir. Miras sözleşmeleri tarafların anlaşması ile birlikte ortadan kaldırılabilir.

Miras Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

  • Resmi vasiyetname ile düzenlenmelidir
  • Taraflar arzularını memura aynı zamanda bildirmelidir
  • Düzenlenen sözleşme tanıklar ve memurun gözü önünde imzalanmalıdır.

Tek taraflı olarak sözleşmelerin ortadan kaldırılması için şekil koşullarına uyulması gerekir. Sözleşmelerin geçerlilik koşulları şekil şartlarına bağlıdır.

Miras Sözleşmelerinde İstisnai Durumlar

Miras sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilemez. Feshedilmesi için bazı istisnai durumların oluşması gerekir.

İstisnai durumlar şu şekildedir:

  • Vasiyet eden kişi tek taraflı olarak fesih hakkını sözleşmede saklı tutar ise,
  • Miras bırakılan kişi miras bırakana karşı ağır bir suç işlemiş ise,
  • Hile, hata gibi durumlar söz konusu ise,
  • Miras sözleşmesinde herhangi bir şekil kusuru var ise,
  • Vasiyet eden kişi ölene kadar ona olan edimini yerine getirmemiş ise tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.

Sözleşmenin direkt hükümsüz olduğu, sözleşmenin feshine gerek kalmadığı durumlar da söz konusudur. Mirasçı ve miras bırakan kişi arasından, mirasçının önce ölmesi durumunda miras sözleşmesi kendiliğinden sona ermiş olur.

Vasiyetnameden Dönme

Medeni Kanun’a göre, vasiyet eden kişi yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnamesinden dönebilir. Ayrıca yeni bir ölüm tasarrufu ile de vasiyetnamesinden dönebilme durumu vardır.

Vasiyetname yapan kişi, daha sonra başka bir kişi ile miras sözleşmesi yapabilir ve vasiyetnamesinden döndüğüne dair beyanda bulunabilir. Tek taraflı bir hukuki işlem olan vasiyetname, vasiyet eden kişi ölene kadar bu vasiyetinden geri dönme hakkına sahiptir. Kanunda öngörülmüş olan şekil şartlarından birine uyularak yeni vasiyetname ile eski vasiyetnameden dönülebilir.

El yazılı vasiyetnamesini resmi vasiyetname ile de sonlandırabilir. Şekil olarak sakat olan bir vasiyetname (ehliyetsizlik sebebi gibi), böyle bir durumda yapılmış olan 2. vasiyetname kişi öldükten sonra iptal edilebilir. Bu tarz durumlarda geri alınacak vasiyetnameler geçersiz olacağı için ilk yapılan vasiyetnameler geçerliliğini korumaya devam edecektir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27