İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Miras Hukukunda Devlet Ne Zaman Mirasçı Olur?

11.12.2019
1.489

Medeni hukuka göre, ölen kişi arkasında mirasçı bırakmaz ise miras develete geçer maddesi, miras hukukunda devlet ne zaman mirasçı olur? sorusunun cevabını oluşturur. Eğer miras bırakan kişinin yasal olarak hiçbir mirasçısı yok ise ve mirasçı atanmamış ise, devlet yasal mirasçı olarak tekereye el koyar. Tekerenin tamamı için mirasçı varsa devlet yasal mirasçı olmaz. Miras bırakan kişi bir bölüm tekere için mirasçı atamış ise, mirasın geri kalanı için devlet yine yasal mirasçı olur. Böyle bir durumda da devlet yarı mirasçı konumu ile atanmış mirasçı ile beraber ortak olur.

Yasal Mirasçılar Kimler Olur?

Kanundan doğan miras hakkına sahip kişiler asıl mirasçılar olur. Mirasçılar kendi içinde 1., 2. ve 3. derece mirasçılar olarak ayrılırlar.

Miras hakkına sahip kişiler şu şekildedir;

 • Miras bırakan kişinin kan hısımları
 • Evlatları ve alt souyu
 • Miras bırakan kişinin eşi
 • Devlet

Miras bırakan kişinin çocukları eşit olarak miras hakkına sahiptir. Alt soyu yok ise anne babası da eşit mirasçı sayılır. Miraslar sırasına göre devredilir.

Mirasçı Olmaktan Çıkarmanın Sonuçları Nelerdir?

Medeni kanuna göre, mirasçı olmaktan çıkarılmış olan bir kişi mirastan pay alamaz ayrıca tenkis davası açamaz. Mirasçı olmaktan çıkarılan bir kişi tekere üzerinde herhangi bir hakkı yoktur.

Mirasçılıktan çıkarılmanın sonuçları şu şekildedir;

 • Mirasçılıktan çıkarılan bir kimsenin saklı paylı alt soyu yok ise, o kimsenin saklı payı tamamı ile miras bırakan kişinin nisabına eklenmiş olur.
 • Mirasçı olmaktan çıkarılan bir kimse saklı paylı mirasçının yerini alan bir alt soy, mirası bırakana göre saklı paylı ise medeni kanuna göre payını alır.
 • Mirasçı olmaktan çıkarılan bir kimsenin hem alt soyu hem de onunla aynı derecede başka mirasçı var ise, miras kanuna göre bir sonraki dereceye geçer.

Mirasçı olmaktan çıkarılan bir kimse eğer miras bırakan kişiden önce ölürse bu kurallar uygulanmaz. Mirasçı olamama durumu, mirasçı olmaktan çıkarılmaya değil miras bırakan kişide önce ölme durumuna dayanır.Miras Hukukunda Devlet Ne Zaman Mirasçı Olur?

Miras Hukuku Nedir?

Bir kişinin ölümü veya gaip olması durumunda, o kişinin mal varlığının kime ve nasıl verileceğini düzenleyen hukuk dalına miras hukuku denir. Kişinin malını devredeceği bir mirasçısı yok ise devlet ne zaman mirasçı olur sorusu ile karşı karşıya kalırız. Kanunun belirlediği mirasçılar yoksa bu miras devlete geçmiş olur.

Miras Sözleşmesi Nedir?

Ölüme bağlı olarak, karşılıklı ve resmi olarak yapılan sözleşmelerdir. Miras sözleşmesi ile mirastan feragat edilebilir. Miras sözleşmesinden tek taraflı olarak dönülemez fakat tarafların anlaşması ile birlikte sona erer.

Kişinin evlilik birliği vefat dışında sona erdi ise, mirasçının miras bırakan kişiden önce vefat etmesi, mirastan yoksun olunması gibi durumlarda ölüme bağlı olarak tasarruflar kendiliğinden hükümsüz hale gelir.Miras Hukuku

Mirasçı Olmanın Şartları Nelerdir?

Bir kişinin mirasçı konumuna geçebilmesi için ilk şart sağ olmasıdır. Sağ olan kişinin hak ehliyetine sahip olması ve mirastan herhangi bir yoksunluğunun olmaması gereklidir. Sağ doğmak şartı ile cenin de mirasçı olabilir. Ölü olarak doğmuş hiçbir çocuk mirasçı sayılmaz. Eğer cenin halinde bir mirasçı durumu varsa, mirasın paylaşılabilmesi için ceninin doğması beklenir.

Mirasçı Olamayan Kişiler

 • Miras bırakan kişiyi kasti olarak veya hukuka aykırı şekilde öldürmeye yeltenen/öldüren,
 • Miras bırakacak kişiyi tasarrufta bulunamayacak duruma getiren,
 • Zorlama, korkutma gibi yollara başvuran,
 • Yapılacak bir tasarrufun ortadan kaldırılmasını sağlayan kişiler mirasçı olamazlar. Aynı zamanda bir hak edinemezler.
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27