İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Miras taksim sözleşmelerinin iptali

01.11.2019
9.000
miras taksim sözleşmesi

miras taksim sözleşmesinin iptali.

Miras taksim sözleşmesini bozmak için yapılması gerekenler hak kayıplarını ve oluşan uyumsuzlukları önlemek için bilinmesi gereken hususlardır. Miras taksim sözleşmesinin amacı ortadaki mirasın, hak sahipleri tarafından ne şartlarda ve hangi şekilde paylaşacaklarını düzenleyen bir sözleşmedir. Bu sayede, her mirasçı payı sözleşme üzerinde belirlenmiş olur. Genelde İzmir miras avukatları refakatinde düzenlenen bu sözleşmeler doğrudan doğruya asiller tarafından Noter huzurunda da düzenlenebilir.

Medeni Kanununun ilgili maddelerince esasları belirlenen miras taksim sözleşmesi bütün hak sahiplerini yani mirasçıları bağlamaktadır. İptali sebep olabilecek nedenlerden önce miras taksim sözleşmesinin nasıl ve kimler tarafından düzenlenmesi gerektiğini iyi bilmek gerekir.

Miras Taksim Sözleşmesi Yapımı

Miras taksim sözleşmesi ne şekilde yapılır sorusuna getirilecek açıklama sayesinde ileride miras paylaşımı nedeniyle doğabilecek problemlerin önlemlerinin alınması sağlanır.

 • İlk olarak, miras sözleşmesi yapımı esnasında bütün mirasçıların hazır bulunması gerekmektedir. Bütün mirasçıların isimleri veraset ilamında vardır.
 • Mirasın daha önceden, vasiyet ya da bir başka hukuki yolla paylaşılmamış olması gerekmektedir.
 • Miras taksim sözleşmesi yazılı olarak hazırlanmalıdır. Resmi yazılı olmasına gerek yoktur.
 • Her hak sahibinin hazırlanan miras taksim sözleşmesinde imzası bulunmak zorundadır. Aksi takdirde, miras taksim sözleşmesinin iptal yolu oldukça açıktır.
 • Sadece, miras bırakanın ölümünden sonra olan paylaşımlar ve sözleşmeler kanun önünde geçerlidir. Çünkü miras bırakan hayattayken yapılan miras taksimleri genel ahlak kurallarına aykırı bulunduğu için hukuki bir geçerlilik taşımaz.
 • Sözleşmede miras avukatı zorunlu unsur değildir ancak hukuki denetim açısından yararlıdır.

Yukarıda belirtilen esaslar Medeni Kanun’un ilgili maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Bu yüzden miras taksim sözleşmesi nasıl yapılır sorusunun cevabı hem oradan öğrenilebilir hem de ileride yaşanması muhtemel bir dava sürecinin önüne geçilir.

Hangi Durumlarda İptal Olur

Miras taksim sözleşmesi iptal sebepleri hakkından doğru bilgilere sahip olmak oluşabilecek durumlardaki hak kayıplarını önleme konusunda oldukça yardımcı olacaktır. Öncelikle, aşağıda miras sözleşmesinin içeriği ve yapım usulüne ilişkin iptal nedenleri verilmiştir.

 • Eğer vasiyet, miras bırakanın tasarruf ehliyeti olmadan yapılmışa veya sözleşme de bir mirasçının tasarruf ehliyeti bulunmadığı sırada yapılmışsa,
 • Miras taksim sözleşmesi hazırlanışı esnasında yanılma, korkutma, aldatma veya zorlama gibi nedenlerle baskı ya da yanlış yönlendirme yapılmışsa,
 • Miras taksim sözleşmesinin içeriğinde belirtilen şartlarda ve hak paylaşımlarında hukuka aykırılık ya da genel ahlak kurallarına ters düşen durumlar mevcutsa,
 • Miras taksim sözleşmesi Medeni Kanun’da belirtilen esaslara uygun bir biçimde düzenlenmişse,
 • Sözleşmede belirtilenlere uygun olmayan bir paylaşım gerçekleşmiş ise
 • Eğer ortada bir borç varsa ve mirasçılardan biri veya bazıları bunun sorumluluğunu yerine getirmiyorsa,

Yukarıda belirtilen sebepler iptale yol açar. Miras taksim sözleşmesinin iptali nasıl yapılır sorusunun cevabı bundan sonraki bölümlerde verilecek olan iptal davası için başvurunun ve detayların açıklanmasıyla iyice aydınlığa kavuşacaktır.

Miras Sözleşmesi İptal Davası

Miras taksim sözleşmesi iptali için dava hak sahipleri tarafından açılabilmektedir. Öncelikle bir mirasçının eksik olduğu sözleşmelere karşı iptal yolu çok açıktır. Ayrıca, bir mirasçı kandırıldığını ve zorlandığını belirtirse ve bunu kanıtlarsa iptal davası önü açıktır.

Bunun haricinde aşağıdaki şekillerle iptal yapılabilir.

 • Miras sahipleri, yine eksiksiz bir şekilde bir araya gelerek vardıkları bir yazılı anlaşma sonucunda ortadan kaldırılarak yapılabilir.
 • Miras sözleşmesinden dönme, sözleşme gereği oluşan görevleri yerine getiremeyen veya güvence veremeyen kişi sözleşmeden dönebilir.
 • Eğer mirasçı, miras bırakandan önce hayatını kaybederse miras sözleşmesi kendiliğinden ortadan kalkar.
 • İzmir genelinde bu tür davalara bakan miras avukatı sayısı sınırlıdır. Seçimlerde dikkat edilmesi gerekmektedir.

Miras Sözleşmesi İptali Bilinmesi Gerekenler

Miras taksim sözleşmesi iptali için önemli noktalar, zaman aşımı süresiyle başlamaktadır. Eğer kişi iptal sebebini veya kendisinin de mirastan hak sahibi olduğunu öğrendiği andan itibaren en geç  1 yıl içinde iptal talebinde bulunmalıdır. Ayrıca, vasiyetin açılma veya sözleşme imzalanma tarihinden itibaren, iyi niyetli davalılara karşı 10, olmayanlara karşıysa 20 yıl zaman aşımı süresi vardır.

Miras sözleşmesi iptal davası nerede görülür sorusunun cevabı ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Davacı, başvurusunu dilekçesiyle beraber orada yapar. Dilerse bizzat dilerse bir İzmir miras avukatı ile başvuru yapabilir. Bu konuda tercih başvurucuya aittir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27