İsmet Kaptan Mah. Sezer Doğan Sok. Konak / İzmir
tr

Evlatlığa Miras Düşer mi?

28.12.2019
13.814

Evlatlık kurumu, bir yönü ile anne ve baba sevgi, şefkat ve gerekli özeni fiilen gösterebilmeyi arzu eden insanların duydukları bu ihtiyaç ve sevgiyi karşılayabilmek amacını taşır. Bu yönüyle evlat edinme, anne-baba-çocuk ilişkisinin suni bir şekilde kurulması olarak tanımlanmaktadır. Peki, evlatlığa miras düşer mi? Evlatlık, birinci zümreye dahil bir mirasçıdır ve evlilik içi sahip olunan çocuk ile aynı haklara sahiptir. Evlatlığın yasal olarak miras hakkının en temel özelliklerinden biri, bunun tek taraflı bir mirasçılık olmasıdır. Bu da demektir ki; evlatlık evlat edinen kişinin yasal mirasçısı olduğu halde, evlat edinen kişi evlatlığın yasal mirasçısı değildir.

Bu evlatlığın ölümü halinde kendi yasal mirasçıları kan hısımları ve eşidir. Bir diğer özellik ise evlatlık yalnız evlat edinenin yasal mirasçısı olur. Evlat edinenin kan hısımlarının yani babasının, annesinin, kardeşinin yasal mirasçısı değildir. Çünkü evlatlık bağı yalnız evlatlık ile evlat edinen kişi arasında bir hısımlık ilişkisi meydana getirmiş olur. Evlatlık, evlat edinen kişinin yasal mirasçısı olduğu gibi, kendi kan hısımlarının da yasal olarak mirasçısı olur.

Evlilik Dışı Olan Çocuğun Miras Hakkı Var Mıdır?

Anne açısından evlilik içi çocuk ve evlilik dışı çocuk arasında miras hakkı konusunda bir fark yoktur. Çünkü çocuk evlilik içi de olsa evlilik dışı da olsa anneyle çocuk arasındaki soy bağı doğum vasıtasıyla kurulmaktadır.

Bu sebeple de evlilik dışı çocuk, annesinden yana evlilik içi çocuk ile aynı miras hakkına sahip olur. Baba açısından ise bu durum daha farklıdır. Çünkü evlilik dışı çocuk ve baba arasında soy bağının kurulması için babanın bu çocuğu hukuken tanıması ya da bu soy bağının kurulması için bir hâkim kararı olması gerekir.

İşte bahsedilen bu iki yoldan biri ile evlilik dışı olan çocuk ile baba arasında soy bağı kurulmuş ise, evlilik dışı çocuk baba yönünden evlilik içi olan çocuk ile aynı miras hakkına sahip olmuş olur.

​​​​​​​Evlilik İptalinin Mirasçılığa Etkisi Nedir?

Evlilik iptali durumunda karı ve kocanın artık eş sıfatı kalmadığından dolayı birbirlerine yasal mirasçı olma hakları da kalmamaktadır. Ancak evliliğin iptaline yönelik dava açılmış olmasına rağmen hâkim henüz iptal kararı vermeden önce eşlerden biri ölürse bu evlilik ölümle sona ermiş olur.

Bu durumda da sağ kalan eş ölen eşin yasal mirasçısı olma hakkını korur. Buna rağmen kalan mirasçılar açılmış olan bu davayı sürdürebilir. Evlilik sırasında iyi niyetli olmadığı anlaşılan, sağ kalan eş yasal mirasçılık hakkını kaybettiği gibi daha önceden miras bırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı olarak kendisine sağlanmış olan hakları da kaybeder.

​​​​​​Nikahsız Eş Ve Evlilik Dışı Çocukların Miras Hakkı Var mıdır?

Nikâhsız olan eş miras davalarıyla ilgili olarak miras hukuku içerisinde belirlenmiş olan hiçbir zümreye ait değildir. Bu sebeple nikâhsız eşin yasal mirasçı olabilmesi için ya vasiyetnamede belirtilmesi ya da ölüme bağlı olan bir tasarruf olması gerekir. Nikâhsız bulunan eşin miras hakkı sözleşme ile mümkün olduğu için nikâhsız olan eşin saklı miras payı ise bulunmamaktadır.

Ancak resmi evlilik bağı bulunmasa bile destek tazminatı talep edilebileceği kabul görmüştür. Destek tazminatının, resmi olan veya resmi olmayan evlenme tarihine kadar hesaplanması gerekir. Ancak çocukların mirasçılığı ise evliliğe bağlı değildir. Evlilik içi veya evlilik dışı doğan tüm çocuklar aynı oranda yasal mirasçı olurlar.

Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Hakkı Nedir?

Miras bırakan kişinin sağ kalan eşine ait miras payı, mirasçı bulunduğu zümreye göre değişiklik gösterebilir. Sağ kalan eş alt soydan yani vefat eden kişinin çocukları ile birlikte mirasçı olur ise mirasın 1/4 ü sağ kalan eşe ait olur ve kalan 3/4 çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Sağ kalan eş miras bırakan kişinin annesi ve babası ile birlikte mirasçı olur ise mirasın yarısı sağ kalan eşe, kalan yarısı da miras bırakan kişinin annesi ve babası arasında eşit olarak paylaştırılır. Sağ olan eş miras bırakan kişinin büyükannesi ve büyükbabası ile birlikte mirasçı olur ise mirasın 3/4 ü sağ kalan eşe ve kalan 1/4′ te büyük anne ve büyük babalar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Ziyaretçi Yorumları - 1 YORUM
  1. A. Aksoy dedi ki:

    Eşim doğarken üvey annesi nufusunu kendi üzerine alıyor 40 yıl sonra üvey annesi vefat ediyor eşim bırakılan mirastan pay almak için dava açıyor. Üvey kardeşi mahkemede babamız bir ama anne farklı mirastan pay alamaz diyor. Ayrıca nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için ayrı bir dava açıyor. Bu durumda eşim davayı kazanırmı mirastan pay alırmı

Ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz: 0505 949 36 27